TEKEL İŞÇİLERİNİ DESTEKLİYORUZ PDF Yazdır

29 Ocak 2010 İstanbul Emek ve Meslek Örgütlerinin Tekel İşçileri ile ilgili Basın Açıklamasıdır. 

 â??4 Câ? ÜCRETLİ KÖLELİK DÜZENİNİ REDDEDİYORUZ:TEKEL İŞÇİLERİNİ DESTEKLİYORUZ;3 ŞUBAT GENEL EYLEMİ-GREVİNİ ÖRGÜTLÜYORUZ

 

Değerli Basın Emekçileri,

 

Tekel işçileri tarih yazıyor. İşçi ve emekçilerin yıllardır biriken ve AKP hükümetinin 7 yıllık uygulamalarıyla iyice kabaran kayıplarımıza artık dur diyoruz. Tekel işçisi 45 gündür biber gazına, tazyikli suya, kara kışa rağmen yüreğimizi ısıtıyor, bize moral ve güç veriyor. İtfaiye işçileri, Esenyurt Belediye işçileri, Sinter Metal işçileri, Kent AŞ işçileri başta olmak üzere tüm hak arayan işçi ve emekçilerle yan yana olmaktan, işçi dünyasının bir üyesi olmaktan ne kadar onur ve gurur duysak azdır.

Değerli basın,

Tekel işçilerinin içine düşürüldüğü feci durumun sorumlusu AKP hükümetinin uyguladığı ekonomi politikalarıdır. Bu ekonomi politika ki, işçiye, emekçiye, emekliye açlığı; gençliğe işsizliği bütün emek dünyasına da yoksulluğu ve sendikasızlığı dayatmış; yıllar süren emeklerimizle kazandığımız emeklilik hakkımız, iş güvencemiz, sigorta ve sendika hakkımız bir bir elimizden alınmaya çalışılmıştır.

 

Özelleştirme, taşeronlaştırma, işten atılma işçilerin ve emekçilerin günlük hayatının bir parçası haline getirilmiştir. Bu gidişe ne zaman ve nasıl dur diyeceğimizi tartışırken, Tekel işçisi Türkiyeâ??nin dört bir yanından Ankaraâ??ya gelerek son noktayı koymuştur. Artık yeter! Demiştir. 

 

Değerli Basın

Gerçekten yeter! AKP hükümetinin ekonomi politikası emekçiden alıp patronlara veren çarpık ve bir o kadar da gaddar olmasına rağmen, Maliye Bakanını â??merhametliâ? olduklarından söz etmesi, gerçek bir aymazlık ve emekçilere hakaret sayılır.

 

Üstelik konfederasyonlarımızın iyi niyetli biçimde hükümete yapmış olduğu çağrıya, başbakanın hep erteleyerek verdiği cevaplar, â??bakalım, görüşelim, hesaplayalımâ? diyerek minderden kaçması da gösteriyor ki, haklıyız. Tekel işçisi haklı.

 

Öyleyse hakkımız verilsin. Tekel işçisinin de Tekel ile dayanışma içinde olan bizlerinde tek isteği, Tekel işçisini ve işçi sınıfını ücretli köleliğe mahkûm eden 4 C uygulamasına, taşeronlaşmaya son verilmesidir. 4 Câ??ye son verilsin, Tekel işçileri özlük haklarıyla iş güvencesi olan, kadrolu olarak işbaşı yapsın.  

Bu isteğimiz yeni bir hak isteği değil, elimizden alınan haklarımızı savunma talebidir.

 

Değerli Basın Emekçileri,

 

AKP hükümeti ve başbakan Tayyip Erdoğan eğer işçilerin ve konfederasyonlarımızın taleplerini hafife alır, bizi oyalayıp aldatmaya kalkar ya da Tekel işçisine ilk günkü gibi müdahale etmeye kalkarsa ne olur?

 

İşte Dünyanın yerinden oynayacağı gün gelmiş demektir. Bu nedenle bizler, altı konfederasyon ve onlara destek veren sağlık meslek odaları, mimar mühendisler, demokratik kitle örgütleri yani giderek büyüyen halk muhalefeti, kararlı bir yanıt vermekten çekinmeyecektir. 

İşçi sınıfını ve emekçiler, 24 Ocak kararlarının 30â??uncu yılında yeniden sermayeden ve onun hükümetinden hesap sormakta kararlıdır. 12 Eylül döneminin uzantısı olan ve 27 yıldır emeği tutsak alan 2821-2822 sayılı yasalar İLO normlarına uygun hale getirilmedikçe AKP hükümeti 4 Câ??yi yırtıp attım, Tekel işçilerine özlük haklarını verdim demediği sürece; Tekel işçileri onay vermediği sürece konfederasyonlarımız gibi İstanbul Emek ve Meslek Örgütleri de boyun eğmeyecektir.  

Değerli Basın, 

İstanbulâ??da emek cephesini genişleterek Tabip Odası, Mimar Mühendisler, Eczacılar, Diş Hekimleri yani AKPâ??nin politikalarından zarar gören bütün emek dünyası, her gün bir yenisi katılarak genişleyen cephesi ve bileşenleriyle 3 Şubat genel eylem-grevine hazırlanmaktadır. 

Küçük büyük bütün işyerlerinde yükselteceğimiz çağrımızla, kadını erkeği, genci emeklisi, işçisi memuru ve işsiziyle bütün emek dünyasını 3 Şubatâ??ta eyleme, greve çağırıyoruz. Hazırlıklarımızı ve etkinliklerimizi bu hedef doğrultusunda sürdürüyoruz.  

Tekel işçilerinin onay vermediği hiçbir anlaşmaya biz de onay vermeyeceğiz. Sözleşmeli, güvencesiz, sendikasız çalışmayı kabul etmeyeceğiz.

 

Hükümet tekel işçilerinin onay vereceği bir çözümü hayata geçirmediği sürece, bizler 3 Şubat günü işyerlerinden, mahallelerden saat 13.00â??de Saraçhane Parkında olacak biçimde yürüyüp geleceğiz. Haklarımızı aramak için 3 Şubatâ??ta genel eylem-grevde olacağız. Bütün emek dostlarını da yan yana olmaya, emek cephesini genişletmeye, ortak çıkarlarımız ve birlikte mücadele için yan yana gelmeye çağırıyoruz.

 

Türk-İş Birinci Bölge

DİSK İstanbul Şubeleri

KESK İstanbul Şubeleri

Kamu Sen İstanbul İl Temsilciliği

İstanbul Tabip Odası

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

İstanbul Eczacı Odası

İstanbul Diş Hekimleri Odası

 

 

TMMOB'den Haberler

İletişim bilgileri

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERLİĞİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No:9 BEYOĞLU Kroki:
View Larger Map
Tel: 0212 252 95 00 Dahili:169
Faks: 0212 249 86 74
Eposta: tmmobist@gmail.com

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

SU HAYATTIR, SATILAMAZ!

http://sthp.org/

3. KÖPRÜ YERİNE YAŞAM PLATFORMU

http://kopruyerineyasam.blogspot.com/

Valid XHTML & CSS