ALTERNATİF NÜKLEER ZİRVE PDF Yazdır

Nükleerci tekeller tarafından yapılacak olan ve devlet kurumları tarafından da desteklenen IV. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi, bir soygun organizasyonu toplantısıdır. 16 milyar Dolar tutarında olduğu açıklanan kirli ranta, uluslararası nükleer tekellerin yerli suç ortakları arama girişimidir. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 8-9 Mart 2017 tarihinde Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi Turan Tuzcu Sahnesinde düzenleyeceği Alternatif Nükleer Zirvesi'ne tüm halkımızı davet etmektedir.

T.C. Başbakanlığına Bağlı TİKA (Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı), Yatırım Destek Ajansı Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Nükleer Sanayi Derneğinin desteğiyle Nükleer Mühendisler Derneğinin ev sahipliğinde 8-9 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek 4. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi'nin tanıtım metninde, "Ortadoğu ve Afrika'daki yeni pazarların tanıtılmasına aracılık ederek Türkiye'deki yerli firmalara 16 milyar dolarlık nükleer santral pazarından pay alabilmeleri için fırsat sunacağı, zirve boyunca Türkiye'deki yerli firmalar, 200'ün üzerinde ticari eşleştirme görüşmeleriyle hem ülke hem de Ortadoğu ve Afrika'daki nükleer santral projelerinde yer almak için yarışacağı" açıkca ilan edilmektedir.

Rant paylaşım zirvesi, kamuoyunu doğru bilgilendirme iddiasıyla yapılsa da halk kitlelerinin katılımına kapalıdır. Elektrik , Makina ve Fizik Mühendisleri Odaları başta olmak üzere, uzman kuruluşlarına, mesleki, demokratik kitle örgütü temsilcilerine, santralın yapılacağı yöre halkının örgütlerine yer verilmeyen etkinliğe tarafsız bilim adamları da davet edilmemiştir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 8-9 Mart 2017 tarihinde Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi Turan Tuzcu Sahnesinde düzenleyeceği Alternatif Nükleer Zirvesi'ne tüm halkımızı davet etmektedir.

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU

Program İçin Haberin Devamını Tıklayınız...

PROGRAM

8 MART 2017 ÇARŞAMBA

09:30 - 10:00 KAYIT

10:00 - 11:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Cevahir E. Akçelik / TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

Hüseyin Yeşil / TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası YK Başkanı

Emin Koramaz / TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Nuran Gülenç / DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı

11:00 - 11:45 SUNUM

Prof. Dr. Tolga Yarman / Okan Üniversitesi Enerji, Nükleer Enerji, Dünya ve Türkiye

Basın Toplantısı - 11:45

Yemek arası - 12:00 - 13:00

1. OTURUM / 13:00 - 16:30

Oturum Yöneticisi: Erol Celepsoy EMO İstanbul Şubesi YK Başkanı

Can Candan / Yönetmen Nükleer Alaturka Belgesel Projesi

Bilgin Akbal / TÜSODER Enerji Komisyonu Bşk. İktidarın Nükleer Elektrik Santrallarına Bakışının İrdelenmesi

Dr. Emel Atik / İstanbul Tabip Odası Nükleer Santralların Halk Sağlığına Etkileri

Prof.Dr. İlhan Talınlı / İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Politikaları Açısından Nükleer Enerji

9 MART 2017 PERŞEMBE

2. OTURUM / 10:00 - 12:30

Oturum Yöneticisi: Battal Kılıç /MMO İstanbul Şubesi YK Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Enver Yaser Küçükgül / 9 Eylül Üniversitesi Ege Bölgesindeki Nükleer Kirlilik

Mehmet Özdağ /EMO Samsun Şubesi YK Bşk. Türkiye'nin Enerji Görünümü ve Nükleer Tercihi

Dr. Umur Gürsoy / Halk Sağlığı Uzmanı Çevre Sağlığı Mesleklerinde Nükleer Santrallar Konusunda Risk İletişimi ve Risk Algılaması Sorunları

Erkan Demir / JMO Mersin Şubesi Türkiyede Deprem Gerçeği ve Nükleer Santrallar

Yemek arası - 12:30 - 13:30

FORUM-PANEL / 13:30 - 16:30

Oturum Yöneticisi: Meryem Kayan ÇMO İstanbul Şubesi YK Başkanı

Av. Cömert Uygar Erdem Akkuyu Nükleer Santralı Dava Süreçleri

Özgür Gürbüz Nükleer Enerjinin Politik Ekonomisi

Av. Efkan Bolaç Akkuyulu Gözüyle Nükleer Santral

Nusret Türkkan / DAYKO Vakfı Genel Başkanı İğneada ve Nükleer Santrallar

Sorular, Katkılar

 

 

TMMOB'den Haberler

İletişim bilgileri

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERLİĞİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No:9 BEYOĞLU Kroki:
View Larger Map
Tel: 0212 252 95 00 Dahili:169
Faks: 0212 249 86 74
Eposta: tmmobist@gmail.com

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

SU HAYATTIR, SATILAMAZ!

http://sthp.org/

3. KÖPRÜ YERİNE YAŞAM PLATFORMU

http://kopruyerineyasam.blogspot.com/

Valid XHTML & CSS