TMMOB YÜRÜTME KURULU İLE TMMOB İSTANBUL İKK ORTAK TOPLANTISI YAPILDI PDF Yazdır

TMMOB Yürütme Kurulu üyeleri ile İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ortak toplantısı, 4 Şubat 2017 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. "Başkanlık sistemine, tek adam diktasına karşı Hayır" başlığıyla gerçekleştirilen toplantıda TMMOB örgütlülüğünün Anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin eylem planı konuşuldu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, toplantının ardından gerçekleştirilen basın açıklamasında ?HAYIR! MÜCADELE EDECEĞİZ! BAŞARACAĞIZ!? başlıklı metni kamuoyuyla paylaştı:

HAYIR! MÜCADELE EDECEĞİZ! BAŞARACAĞIZ!

15 yıllık AKP iktidarında ülkemiz, siyasal sistemi köklü bir şekilde değiştiren rejim değişikliğine doğru sürüklenmektedir. Mevcut anayasanın 58 maddesini değiştiren ve 21 maddesini yürürlükten kaldıran kanun teklifi, temel demokrasi normlarından yoksun, yasama şekli, uygulama esasları, tekniği ve içeriği içerisinden büyük hatalar barındırmaktadır.

Bunlarla beraber ülkemizde yaşayan insanların, bu değişikliğin kapsamı hakkında sağlıklı bir bilgi dahi edinemediği; demokratik ve bilimsel ortamlarda tartışılmadan, demokratik mesleki kitle örgütlerinin, baroların, anayasa hukukçularının, üniversitelerin ve en temel bileşen olan halkın görüş bildiremediği bir kanun teklifi, halktan kaçırılarak büyük bir hızla meclisten geçirildi.

Kanun teklifinin tartışılması şöyle dursun, milletvekillerinin oy kullanma biçimleri bile utanç verici bir hal almıştır. İktidar partisinin milletvekillerinin oylama süresince takındıkları tavır, bu rejim değişikliğinin halka yönelik tavrı ile birebir aynıdır.

Böylesi köklü değişiklikler ancak bir kurucu meclis eli ile yapılabilir. Sistem ve rejim değişimini içeren anayasaların yapım organı aynı zamanda siyasal-toplumsal değişim ve dönüşümlerin kuruluş süreçlerini ifade ve temsil eden bu temel öğeden yoksundur. Bu yoksunlukla beraber, demokrasilerin gereği ve anayasa hukukunun temel normu olan, iktidarların yetkilerinin sınırlandırılması, ilkesi göz önüne alınmamıştır.

15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen Olağanüstü Hal sürecinde toplumsal muhalefet üzerine kurulan baskı aygıtları ve sindirme politikaları, iktidarın kendini sürdürmesi için temel gereklilik haline getirilmiştir. Böyle bir süreçte ülkemiz referanduma götürülmekte, OHAL ve KHK'lar aracılığıyla iktidarın tüm olanakları Cumhurbaşkanı'nın, hükümetin ve AKP'nin önüne koşulsuz olarak serilmektedir.

Partili Cumhurbaşkanlığı modeli ile gerçekleştirilmek istenen açık bir diktatörlüktür. Bu sistemde aynı zamanda bir partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı, milletvekillerini, yürütme ve yargı organlarını kendisi atayacaktır. Bu sistemde Cumhurbaşkanı?na Meclisi feshetme, ülkenin bütçesini hazırlama, kararname çıkarma, HSK ve AYM üyelerinin neredeyse tamamını atama, büyükelçileri ve üst düzey bürokratları atama, milli güvenlik politikalarını belirleme yetkisi tanınmaktadır. Çok basit olarak anlaşılabildiği gibi bu teklifin özü, tek adam diktasını kurumsallaştırmaktan başka bir şey değildir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Anayasa değişikliği ile mevcut parlamenter sistemde eksik de olsa işletilen kuvvetler ayrılığı ilkesinin ortadan kaldırılmasına ve tüm yasama-yürütme-yargı yetkisinin bir tek kişiye teslim edilmesine karşıdır.

Kuvvetler ayrılığı ilkesi, demokrasilerde tartışmasız temel ilkedir. Anayasalarda yapılacak böylesi bir değişiklik için dana önce de bahsettiğimiz gibi bir kurucu irade gerekmektedir. Bu ülkenin kurucu idaresinin bile kendi üzerine almadığı yetkilerin, bugün bir başkasına koşulsuzca teslim edilmesi, ülkemizde halkın ve demokrasinin hiçe sayılmasıdır.

Ülkemizde on yıllardır uygulanan ve her geçen gün katmerlenen; gerici, piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzenin korunmasına ve geliştirmesine yönelik tüm girişimlerin reddediyoruz.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, toplumsal kutuplaşmayı arttıracak ve diktatörlüğü kurumsallaştıracak bu değişikliğe ikirciksiz olarak HAYIR demektedir. Örgütümüzün Genel Kurulu'nda oybirliği ile aldığı karar uyarınca tüm bileşenlerimiz ile bu değişikliğe karşı ortak mücadele hattının oluşturulması için elimizden geleni yapacağız.

Ülkemiz üzerindeki tüm karanlığa biz, hayır diyoruz!

Ülkemizin geleceğini daha da karanlık yerlere çekilmesini engellemek için tavizsiz mücadele edeceğiz!

Başaracağız!

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

 

04.02.2017 İstanbul

 

TMMOB'den Haberler

İletişim bilgileri

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERLİĞİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No:9 BEYOĞLU Kroki:
View Larger Map
Tel: 0212 252 95 00 Dahili:169
Faks: 0212 249 86 74
Eposta: tmmobist@gmail.com

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

SU HAYATTIR, SATILAMAZ!

http://sthp.org/

3. KÖPRÜ YERİNE YAŞAM PLATFORMU

http://kopruyerineyasam.blogspot.com/

Valid XHTML & CSS