MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP PDF Yazdır

TMMOB İSTANBUL İKK Bileşeni Odalarımızın başkanları yaptıkları ortak açıklama ile diktatörlük anayasası sayılabilecek anayasa değişikliği konusunda İstanbul Milletvekillerini uyararak değişikliğe destek vermemeleri çağrısında bulundular. Tek tek tüm milletvekillerine iletilen mektupta "Halkın temel hak ve özgürlüklerini güvenceye almayan, sosyal hukuk devleti normlarından, hukukun üstünlüğünden ve kuvvetler ayrılığından yoksun, toplumsal, politik örgütlenmelerin hazırlanmasında öncü bir rol üstlenmediği, demokratik koşullarda özgürce tartışılmayan hiçbir anayasa değişikliği girişimi Türkiye'de demokrasinin de "istikrarın" da önünü açamaz. Yarın birçok şey için çok geç olabilir. Bu tarihi süreç ülkemiz için önemli bir sınavdır. Bu nedenle demokrasi ve toplumsal barışa inanan tüm milletvekillerini bu pakete "HAYIR" demeye davet ediyoruz." deniliyor. Mektubun tamamı için devamını oku'yu tıklayınız...

Sayın Milletvekili;

Bildiğiniz üzere, 10 Aralık 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, 21 maddelik Anayasa değişikliği paketi, Anayasa Komisyonu'ndan 18 madde olarak çıkmıştır. Komisyonun dokuz gün içinde tüm görüşmeleri tamamlayarak oy çokluğu ile kabul ettiği, Anayasa'nın 58 maddesini değiştiren, 21 maddesini de yürürlükten kaldıran bu torba değişiklik paketi, kamuoyu daha ne getirip ne götürdüğünü tam olarak anlayamadan, yeterince bilgilenemeden TBMM Genel Kurulu'na sunulmuştur.

Demokratik ülkelerde herhangi bir yasa değişikliğinde bile üniversitelerin, aydınların, demokratik kitle örgütlerinin, meslek kuruluşlarının ve sendikaların görüşleri alınır. 12 Eylül faşizminin Danışma Meclisi bile TMMOB dahil çeşitli kesimlerin rapor ve görüşlerini değerlendirmeye almış ama bu kez çoğunluğu iktidar milletvekillerinden oluşan Anayasa Komisyonu'nun canlı yayına bile açılmayan görüşmeleri yeterli görülmüştür.

Oysa Anayasa, sadece devletin örgütlenme biçimini değil, aynı zamanda bütün yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini hukuki güvence altına alan bir metindir. Dolayısıyla Anayasa değişikliği iktidarın oy çokluğuna dayalı basit bir usul işlemi değildir. Demokratik bir anayasa elde edebilmek için, ancak metin üzerinde toplumun tüm kesimlerince özgür koşullarda tartışılarak uzlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle hazırlanışı ve değiştirilmesinde açıklık, şeffaflık, katılımcılık ve sağlıklı tartışma zeminleri yaratılması esastır. Maalesef önümüzdeki değişiklik teklifi bu özelliklerden yoksundur.

Anayasa değişikliğinin maddelerinin oylaması sürerken, muhalefet partileri milletvekillerinin tüm uyarı ve itirazlarına karşın Anayasa'nın 175. maddesinde belirtilen gizli oy şartına da uyulmadığı görülmüştür. Eğer açık hükümlerine, kendisine sadakat yemini etmiş milletvekillerince bile uyulmayacaksa bir Anayasa?ya neden ihtiyaç vardır?

Mecliste maddeleri oylanan Anayasa değişiklik paketi çok önemli değişiklikler içermektedir ve tüm bunların hayata geçmesi halinde Türkiye'de rejim değişmiş olacaktır. Bu teklif ile kuvvetler ayrılığı ilkesi tamamen ortadan kaldırılacak; yasama, yürütme ve yargı tek bir kişinin kontrolüne teslim edilecektir. Yasama organını Yürütme karşısında işlevsiz ve yetkisiz bırakmakta, Yasama ve Yürütme Organlarının tasarruflarını denetleme görevi olan Yargı organını ise (Anayasa Mahkemesi Üyelerinin neredeyse tamamını, HSYK'nın ise büyük çoğunluğunu atama yetkisini Yürütmenin başı olan Partili Cumhurbaşkanına vererek) doğrudan Yürütmeye bağlamaktadır.

Üstelik farkında olunmayan asıl tehlike ise bu paketin yasalaşması halinde; Partili Cumhurbaşkanı'nın iradesi ve onayı olmadıkça, yasama faaliyeti yolu ile Partili Cumhurbaşkanı sisteminden geriye dönülmesinin imkansız olmasıdır. Bu paket, Türkiye?de bırakın istikrarı sağlaması, var olan kaosu artıracak, halk arasında var olan kutuplaşmayı derinleştirecek, toplumsal barışı yok edecektir.

Halkın temel hak ve özgürlüklerini güvenceye almayan, sosyal hukuk devleti normlarından, hukukun üstünlüğünden ve kuvvetler ayrılığından yoksun, toplumsal, politik örgütlenmelerin hazırlanmasında öncü bir rol üstlenmediği, demokratik koşullarda özgürce tartışılmayan hiçbir anayasa değişikliği girişimi Türkiye'de demokrasinin de "istikrarın" da önünü açamaz. Yarın birçok şey için çok geç olabilir. Bu tarihi süreç ülkemiz için önemli bir sınavdır. Bu nedenle demokrasi ve toplumsal barışa inanan tüm milletvekillerini bu pakete "HAYIR" demeye davet ediyoruz.

 

Cevahir Efe AKÇELİK

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

Turan DOLU

Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciliği adına İl Koordinatörü

Meryem KAYAN

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı

Erol CELEPSOY

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı

Alper MERDOĞLU

Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı

Feramuz AŞKIN

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı

Alişan ÇALÇALI

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet ŞANLITÜRK

İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı

Nusret SUNA

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı

Erdal ŞAHAN

Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı

Yüksel ÖRGÜN TUTAY

Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı

Saadet Selin TOP

Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı

Mesut ERKAN

Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı

Battal KILIÇ

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı

Fevzi DEMİR

Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı

C.Sami YILMAZTÜRK

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı

Yüksel YÜKSEL

Orman Mühendisleri Odası İstanbu Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim YAMANKAYA

Petrol Mühendisleri Odası İstanbul Bölge Temsilcisi

Tayfun KAHRAMAN

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı

Aykut ÜSTÜN

Tekstil Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet ATALIK

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı


 

TMMOB'den Haberler

İletişim bilgileri

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERLİĞİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No:9 BEYOĞLU Kroki:
View Larger Map
Tel: 0212 252 95 00 Dahili:169
Faks: 0212 249 86 74
Eposta: tmmobist@gmail.com

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

SU HAYATTIR, SATILAMAZ!

http://sthp.org/

3. KÖPRÜ YERİNE YAŞAM PLATFORMU

http://kopruyerineyasam.blogspot.com/

Valid XHTML & CSS