TMMOB İKİNCİ BAŞKANLARINDAN NAİL GÜLER GÖREVİNE DERHAL İADE EDİLMELİDİR PDF Yazdır

TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliği ve 40. Dönem Yönetim Kurulu II. Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu yedek üyeliği ile İBB İşyeri temsilciliği görevini yürütmekte olan Nail Güler'in 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilmesine ilişkin, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından 28 Kasım'da basın açıklaması gerçekleştirildi. HKMO İstanbul Şube Başkanı Alişan Çardar, Tüm Bel-Sen 5 Nolu Şube Başkanı Nazife Bayraktar Tosu ve TMMOB'ye bağlı Odaların İstanbul Şube Yöneticilerinin yer aldığı basın toplantısında açıklama metnini İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik okudu.

HUKUKSUZ İHRAÇLAR SON BULSUN NAİL GÜLER DERHAL GÖREVİNE İADE EDİLSİN

İktidar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan ettiği OHAL ile hukuk tanımaz tavrıyla ülkeyi cehenneme götüren taşları Kanun Hükmünde Kararnamelerle örüyor. Darbe girişimini fırsata çeviren iktidarının aylardır sürdürdüğü cadı avında hedefin AKP'ye muhalefet eden ilerici halk kesimleri olduğunu yaşayarak görüyoruz. Son yayınlanan 677-678 sayılı kanun hükmünde kararnameler ile yaklaşık 16 bin kamu görevlisinin işine son verilmiş, yine birçok yayın organı kapatılmış, KHK içindeki düzenlemeler ile kamusal alan bir adım daha daraltılmıştır.

Bu süreçte meclis işlevini kaybetmiş, seçilmiş belediye başkanları, milletvekilleri gözaltına alınmış, tutuklanmış, hukuk tüm temel hukuk normlarını ezip geçerek ayaklar altına alınmıştır. Yani OHAL olağanlaşırken hukuksuzluklar kanun hükmüne bağlanmıştır.

Çocukların maruz kaldığı istismarın, tacizin, tecavüzün meşrulaştırılmak istendiği, temel eğitim haklarının kısıtlandığı; akademik, mesleki çalışmaların önünün kapatıldığı günler yaşıyoruz. Halklarımız günden güne özgürlüklerini kaybediyor, temel insan hakları ayaklar altına alınıyor.

Peş peşe yayınlanan KHK`lar ile kamu çalışanlarının işlerinden edildiği, rektör seçimlerinin kaldırıldığı, akademisyenlerin üniversitelerden atıldığı; muhalif TV kanallarının kapatılarak seslerinin kısılmaya çalışıldığı, gazetecilerin tutuklandığı; gazetelerin, edebiyat dergilerinin, çocuklar için daha iyi bir dünya yaratmak için çalışan derneklerin bile kapatıldığı ama çocuk istismarcısı gerici vakıfların desteklendiği bu dönemde Olağanüstü Hal bahane edilerek tüm bu yapılanlar meşruymuş gibi gösterilmek isteniyor.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliği ve 40. Dönem Yönetim Kurulu II. Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyeliği ile İBB İşyeri temsilciliği görevini yürütmekte olan Nail GÜLER de 01 Ağustos 2016 tarihinde bu zihniyet tarafından açığa alınmış, hakkında Devlet Memurları Kanunu?nda yer alan soruşturma aşamalarının hiçbiri uygulanmadan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden ihraç edilmiştir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı 24 Odamız, Anayasa`nın 135. Maddesi ve 6235 sayılı TMMOB yasası kapsamında faaliyet yürüten, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları tüzel kişiliğine sahiptir. Yasa tarafından tanımlanan amaç ve görevlerini; meslektaşlarımızın ve mesleğin haklarının korunması, geliştirilmesi, üyelerinin hak ve çıkarlarının korunması, çalışma alanlarının disipline edilmesi, geliştirilmesi yönünde uygulayan üye ve yöneticilerimiz, bu kapsamda mesleki-toplumsal sorumluluklar üstlenmektedir. Nail GÜLER de, TMMOB kurul ve komisyonlarda görev alan, meslek örgütümüzün ikinci başkanlığını yapmış üyelerimizden biridir. Sivil darbeyi sürdüren AKP Hükümeti açısından meslektaşımızın temel suçu demokrasiyi savunması özgürlükten, eşitlikten, adaletten, barıştan yana, yani evrensel insan haklarından yana tavır almasıdır.

Darbelere ve dikta rejimlerine karşı duran Odalarımızın ve TMMOB`nin üyelerini de içine alan bu cadı avına bir an önce son verilmelidir. İşten ihraç edilen Nail GÜLER, vakit kaybetmeden görevine iade edilmelidir.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu olarak, TMMOB?nin ikinci başkanlığı yapmış Nail GÜLER ile dayanışma içinde olduğumuz bildirir, hiçbir gerekçe gösterilmeden kamu görevinden çıkartılmasının takipçisi olacağımızın ve görevine iadesi için mücadelemizi sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU

 

TMMOB'den Haberler

İletişim bilgileri

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERLİĞİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No:9 BEYOĞLU Kroki:
View Larger Map
Tel: 0212 252 95 00 Dahili:169
Faks: 0212 249 86 74
Eposta: tmmobist@gmail.com

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

SU HAYATTIR, SATILAMAZ!

http://sthp.org/

3. KÖPRÜ YERİNE YAŞAM PLATFORMU

http://kopruyerineyasam.blogspot.com/

Valid XHTML & CSS