AKADEMİ SUSTURULAMAZ, SAVAŞ HOCA YALNIZ DEĞİLDİR! PDF Yazdır

OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteden ihraç edilen ve aralarında TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr Savaş Karabulut'un da yer aldığı Akademisyenlere ilişkin, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından basın toplantısı düzenlendi. Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Şahan'ın da yer aldığı basın toplantısında, açıklamayı TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik okudu.

Basına ve Kamuoyuna;

AKADEMİ SUSTURULAMAZ, SAVAŞ HOCA YALNIZ DEĞİLDİR!

15 Temmuz'un ardından, "darbeyle hesaplaşma" adı altında yürütülen cadı avı devam ediyor. Son olarak 29 Ekim'de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile aralarında TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Savaş Karabulut'un da olduğu birçok akademisyen üniversiteden ihraç edildi, bilimin ve demokratik eğitimin beşiği olması gereken üniversitelerde rektörlük seçimleri kaldırıldı.

"Halka yönelik değil, devlete yönelik" söylemleriyle ilan edilen OHAL rejimi, temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı, ifade özgürlüğünün yok sayıldığı, toplumun ilerici kesimlerine dönük saldırıların arttığı bir süreç haline dönüştürülmüştür. Darbe soruşturması adı altında medya organları kapatılarak gazeteciler tutuklanırken, bir yandan da akademiye yönelik hukuksuz uygulamalarla üniversiteler, YÖK'e verilen emirler doğrultusunda çağdaşlıktan uzak rektörler tarafından yeniden şekillendirilmeye çalışılmaktadır. Gerçekleştirilen saldırılarla, yıllardır eğitimin dinselleştirilmesine, ticarileştirilmesine, cinsiyetçi ve ayrımcı politikalara direnen, laik-bilimsel-demokratik ve anadilinde eğitimi savunan, emek, barış ve demokrasi mücadelesi yürüten akademisyenlerden intikam alırcasına hareket etmekte ve bu saldırıyla ülkenin ilerici güçlerine de gözdağı verilmektedir.

Savaşta, olağanüstü halde, sıkıyönetimde ihlal edilmemesi gereken temel insan haklarının hiçe sayılması, Türkiye'de düşman ve suçlu ayrımının ortadan kaldırıldığının da göstergesidir. AKP iktidarı, düne kadar birlikte hareket ettikleri Cemaat dışında, kendisi gibi düşünmeyen tüm kesimlere savaş açmıştır. Sınır ötesindeki savaş, sınır içerisinde de KHK'larla devam etmektedir: Özgür düşünceden yana akademisyenler, Cemaat bohçasına atılarak itibarsızlaştırılmaya çalışılmakta ve tasfiye edilmek istenmektedir.

Türkiye'nin aydınlık yüzü olan Akademisyenler, bugün darbe soruşturması ve terör suçlaması adı altında üniversitelerinden ihraç edilirken, "Ne istediler de vermedik!" diyenler, ülkenin kaynaklarını yıllarca Gülen'e peşkeş çekenler, hiçbir şekilde darbe girişimini hazırlayan süreçten sorumlu tutulmamaktadır.

Terörle ilişkilendirilmesi gerekenler, bilimin ve aydınlığın teminatı olan akademisyenlerimiz değil, Suruç ve Ankara başta olmak üzere, son bir yılda gerçekleştirilen ve yüzlerce insanımızı kaybettiğimiz katliamlara göz yumanlardır.

OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle Türkiye'yi sonu olmayan bir karanlığın içine sürüklemeye çalışanlar bilmelidir ki; bu ülkenin tüm ilerici kesimleri gibi akademisyenler de susmayacak, üniversitelerin AKP'nin arka bahçesi haline getirilmesine izin vermeyeceklerdir.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu olarak, hukuksuz bir şekilde görevlerinden uzaklaştırılan Akademisyenlerin, aralarında yer alan üyemiz Yrd. Doç. Dr. Savaş Karabulut'un yanında

olduğumuzu ve karanlığa karşı omuz omuza mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU

 

TMMOB'den Haberler

İletişim bilgileri

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERLİĞİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No:9 BEYOĞLU Kroki:
View Larger Map
Tel: 0212 252 95 00 Dahili:169
Faks: 0212 249 86 74
Eposta: tmmobist@gmail.com

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

SU HAYATTIR, SATILAMAZ!

http://sthp.org/

3. KÖPRÜ YERİNE YAŞAM PLATFORMU

http://kopruyerineyasam.blogspot.com/

Valid XHTML & CSS