MİMARLAR ODASI'NA YAPILAN YASA DIŞI BASKINI KINIYORUZ YARGI KARARLARINA UYULMALIDIR PDF Yazdır

TMMOB'ye bağlı odalar, Mimarlar Odası'na tahsis edilmiş olan İstanbul'daki Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası'nın basılarak Oda yöneticileri ve avukatlarının gözaltına alınması üzerine 1 Haziran 2016 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde bir basın toplantısı düzenlediler.

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB Geçmiş Dönem Başkanı Mehmet Soğancı, Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu ve TMMOB'ye bağlı odaların başkan ve yöneticilerinin katıldığı basın toplantısına, TTB Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demirdizen, İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanvekili A. Hikmet Arısal, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Arslan, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yöneticileri, İstanbul Eczacılar Odası yöneticileri, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Sanatçılar Girişimi Temsilcisi Orhan Aydın, Özerk Sanatçılar Konseyi, Türkiye Yazarlar Sendikası, Homur Mizah Grubu, Red Fotoğraf da katılarak destek verdiler. Ortak basın açıklaması Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar tarafından okundu:

"2051 yılına kadar Mimarlar Odası'na tahsis edilmiş olan İstanbul'daki Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası, bugün önce polis ablukasına alınmış, ardından basılmış ve Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu ile Odalarımızın yöneticileri ve avukatlarımız zorbaca gözaltına alınmıştır.

Oysa söz konusu mekânın kullanımı, Kültür Bakanlığı ile 1995 yılında yapılan protokol ile 10 yıllığına, 2002 yılında yenilenen protokol ile de 49 yıllığına yani 2051 yılına kadar Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'ne verilmiştir. Bu protokol, Yıldız Sarayı Kompleksinin Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edilmesinin ardından, 2015 yılı Aralık ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tek taraflı olarak iptal edilmiştir. Bunun üzerine Mimarlar Odamız idari işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmış ve İstanbul 12. İdare Mahkemesi'nde görülen 2015/1568 Esas No'lu davada, "hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden... yürütülmesinin durdurulmasına, ... 08/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiş"tir. Bu karara karşın, Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından (30.05.2016 Pazartesi günü) saat 17.50'de, söz konusu binanın dün (31.05.2016) sabah saat 10.00'a kadar boşaltılması için tebligat yapılmıştır. Kaymakamlık tarafından Emniyete iletilen bir yazı ile de, "tahliye işleminin söz konusu saatte yapılıp yapılmadığının her türlü güvenlik önlemi alınarak izlenmesi, tahliyenin yapılmaması durumunda zorla tahliye için çilingir, depo, yediemin vs. temin edilmesi, yer teslimi almak için görevlendirilen personelin tahliye gününde hazır bulundurulması" istenmiştir.

Ancak tanınan sürenin yetersizliği nedeniyle fiilen olanaksız olan boşaltma işlemleri için, yeterli süre verilmesine yönelik, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubemizce yapılan başvurulara ve İstanbul Valiliği ile kurulan temasa karşın Oda ve Şubelerimizin yöneticileri ile avukatlarımız gözaltına alınmışlardır. Hukuk dışı bu uygulamaları kınıyor, yetkilileri hukuka ve yargı kararlarına uymaya davet ediyoruz.

Bu olayın, TMMOB ile Odalarımızın onurla paylaştığı, 2013 Taksim-Gezi Parkı direnişinin başlangıç günlerinden olan 30-31 Mayıs'ta gerçekleşmesi oldukça anlamlıdır. Ancak 26-29 Mayıs tarihlerinde yaptığımız TMMOB 44. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirisi'nde belirttiğimiz üzere, "Genel Kurulumuz, emek, ülke, halk, doğa düşmanı sömürü ve rant politikaları ile cumhuriyet, laiklik, demokrasi düşmanı dinci-mezhepçi, totaliter faşizme karşı TMMOB'nin anti-emperyalist, kamucu, toplumcu, devrimci, demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü belirlenim ve geleneklerine kararlılıkla sahip çıkmaktadır.

Mesleki ve toplumsal sorumluluklarını bir bütün olarak gören TMMOB, önümüzdeki çalışma döneminde de, ülkemizi, halkımızı, Birliğimizi, neoliberal ve siyasal İslamcı bir tarzda, kökten bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan "yeni anayasa" ve "başkanlık sistemi"nin karşısında olacak; cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, emeği, eşitliği, özgürlüğü, adaleti bir bütün olarak kazanmak için mücadele edecektir."

Kamuoyu bilmelidir ki, 12 Mart ve 12 Eylül gibi baskı dönemlerine direnmeyi bilen TMMOB ve bağlı Odaları olarak, bu iktidarın baskılarına da onurlu bir şekilde direnecektir, direnmektedir. Meslek Odaları susmadı, susmayacak, gerçekleri teşhire, kamu ve halk çıkarlarına yönelik kamusal hizmete kararlılıkla devam edecektir."

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI
ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI
GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI
GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
İÇ MİMARLAR ODASI
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI
METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
MİMARLAR ODASI
ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI
PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI
PEYZAJ MİMARLARI ODASI
ŞEHİR PLANCILARI ODASI
TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

 

TMMOB'den Haberler

İletişim bilgileri

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERLİĞİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No:9 BEYOĞLU Kroki:
View Larger Map
Tel: 0212 252 95 00 Dahili:169
Faks: 0212 249 86 74
Eposta: tmmobist@gmail.com

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

SU HAYATTIR, SATILAMAZ!

http://sthp.org/

3. KÖPRÜ YERİNE YAŞAM PLATFORMU

http://kopruyerineyasam.blogspot.com/

Valid XHTML & CSS