SERMAYENİN BÜYÜMESİ VATANDAŞIN CEBİNDEN YAPILIYOR. PDF Yazdır

Elektrik ve doğalgaz zamlarına karşı TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, DİSK İstanbul Merkez Temsilciliği, İstanbul Tabip Odası ve TÜKODER tarafından 7 Nisan 2012 Cumartesi günü saat: 13:00`de Taksim Tramvay Durağı`nda basın açıklaması yapıldı. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Başkanı Beyza Metin tarafından okunan basın açıklamasında 'AKP zammını al başına çal', 'Zam zulüm işkence işte AKP' sloganları atıldı.
 

Elektrikte ve Doğalgazda Zam Dalgası Sürecek 

SERMAYENİN BÜYÜMESİ VATANDAŞIN CEBİNDEN YAPILIYOR 

 

10 yıldır iktidarda olan AKP, her çeyrekte rekor düzeyde ekonomik büyüme rakamları açıklıyor. Dünya ölçeğinde kırılan rekorlara imza atmakla kişi başına düşen milli geliri 10 bin dolara çıkarmakla övünüyor.

 

10 yıldır iktidarda olan AKP, büyüme rakamlarının, milli gelir artışlarının ardında yatan gerçekten hiç mi hiç söz etmiyor. 2011 yılında 80 milyar dolara ulaşan cari dış açıktan, tüm kamusal kaynakları

satıp bütçeye yama yaptığından, yoksulluk endeksinin altında yaşayan milyonlarca insandan, asgari ücret seviyesinin insanlık dışı bir düzeyde olmasından söz edenlerden de hiç hoşlanmıyor. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ilk 20 ülke arasında olmaktan gurur duyduğunu söyleyen AKP iktidarı, Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik İndeksine göre Türkiye`nin, insani gelişmişlik açısından 187 ülke içerisinde 92. sırada olduğunu hiç dile getirmiyor.

 

 

 

10 yıldır iktidarda olan AKP, ne zaman halkın aleyhine bir uygulama yapsa, ne zaman tüketicilerin evindeki ekmeğini bir lokma daha küçültse hemen gündem değiştirerek gerçeklerin üzerini örtmeye, güneşi balçıkla sıvamaya girişiyor. "Zam yapmaya mecburduk ama bakın darbeleri nasıl engelledik, 12 Eylülcüleri yargılayarak demokrasi şampiyonu olduk tabi ki bunun da bir bedeli var" diye zamlara karşı çıkanları azarlıyor olmadı tehdit ediyor. 

 

KONUTLARDA ELEKTRİĞE ÇİFT HANELİ ZAM

1 Nisan günü çıplak elektrik fiyatlarına yalnızca yılın ilk 3 ayında yüzde 12,8 zam yapıldı. EPDK tarafından nihai zam açıklaması yapılarak, gerçekte çıplak elektrik fiyatına yapılan çift haneli zam saklanmaya çalışılmıştır. EMO`nun yaptığı hesaplamalara göre konut kullanıcıları için çıplak elektrik fiyatı yüzde 12.76 oranında zamla 16.1 kuruştan 18.2 kuruşa yükselmiştir. Nitekim elektrik toplam bedeli içindeki çıplak elektrik fiyatının payı 1 Nisan`dan itibaren yapılan zamlarla birlikte elektriğe yapılan zamlar son 4 yılda yüzde 100`aşan bir oranda katlanmıştır. Asgari elektrik ihtiyacı üzerinden hesaplama yapıldığında yaklaşık 234 kWh`lik aylık tüketimi olan bir ailenin faturası 70 liradan 76 TL`ye yükselecektir.

 

2007`den bu yana doğalgaza yapılan zam oranı ise % 90 olmuştur. Yani 2007 yılında 100 lira olan doğalgaz faturası bugün 190 liradır. Aynı dönemde Tüketici Fiyat Endeksi -ki toplumun kullandığı birçok mal ve hizmeti içermemesine karşın- % 40 artmıştır. Oysa dünyada yılbaşında doğalgaz kontratları 3115 dolarken şimdilerde 2117 dolara düşmüştür. Öyleyse neden dünyadaki doğalgaz fiyatları düşerken bizde artıyor? Bu durum açıklanmaya muhtaçtır. Çünkü bu artışlar, ekonomide başarı naraları atan AKP hükümetinin başarısızlıklarının finansmanı, toplumun yoksullaşması pahasına har vurup harman savuran verimsiz ve gereksiz yatırımlarının bütçede yarattığı açıklarının ilacı olarak düşünülmüş olmalıdır.

 

Oysa, DİSK-AR`ın yayımladığı  "Asgari Ücret ve Ekonomik Büyüme Raporu"na göre Türkiye ekonomisi son 33 yılda sabit fiyatlarla 3,51 kat (yüzde 351) büyürken, gerçek asgari ücretin yalnızca yüzde 6 arttığını ortaya koydu. Yani asgari ücretliler için zamdan önce gelirlerinin %25`i olan elektrik ve doğalgaz gideri bu zamla %30`a ulaşmış durumdadır. Art arda gelen zamlarla bir ailenin aylık doğalgaz faturası 33, bir aylık elektrik faturası ise 5-6 lira artacaktır. Yıllık olarak 1500 metreküp tüketildiği varsayılırsa 1268 lira ödenirken, zamdan sonra 1473 lira ödenecek. Yani yıllık maliyet 205 lirayı bulacaktır.

 

ZAM DALGASI DEVAM EDECEK, MÜCADELEMİZ DE?

Bugünlerde Arap Baharı ve küresel düzeyde egemenlerin enerji kaynakları üzerinde hegemonya tesis etmek için yürüttüğü hesaplaşmaların sonucu olarak yaşanan petrol krizinin yanı sıra Türkiye, Ortadoğu`da tam bir ABD taşeronu olarak konumlanmasıyla, Ortadoğu`daki gelişmelere paralel Rusya ve İran kaynaklı bir doğalgaz krizi ile de karşı karşıya kalabilecektir. Bugün, elektrik alanının piyasalaştırılması sonucunda oluşan karaborsa sistemi nedeniyle karşı karşıya kaldığımız bu yüksek oranlı elektrik zammına, yarın olası petrol ve doğalgaz krizleri sonucu yeni zam dalgaları ile tekrar maruz kalacağız. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve doğalgaza dün yapılan yüzde 18.72 oranındaki zam elektrik fiyatlarına önümüzdeki aylarda yansıtılacaktır.

 

Burada da hükümetin suçu petrol ve doğalgaz fiyatlarına atma lüksü bulunmamaktadır. 10 yıldır iktidarda olan AKP Hükümeti, elektrikteki doğalgaz bağımlılığını ortadan kaldırmak bir yana, piyasada yer alan şirketlerin çıkarları doğrultusunda doğalgazla üretimi artırarak bu bağımlılığı derinleştirmiştir.  

 

Yatırımlardan kamuya el çektirilmiş, ülkemizin elektrik hizmeti piyasanın inisiyatifine terk edilmiş, göz göre göre gelen yatırım açmazı karşısında gereken önlemler alınmamış, vatandaşlar karaborsaya teslim edilirken, verilen lisanslarla ve piyasa açıklık oranlarıyla övünülmeye devam edilmiştir. Elektrik ve doğalgaz dağıtım ve üretim santrallarını özelleştirerek piyasanın kar hırsına maruz hale getirmiştir. Mevcut tesislere yatırım yaparak, enerji kaybını azaltacağı ve maliyetleri düşüreceği yerde faturalara kayıp kaçak bedeli ekleyerek bunun maliyetini de faturalara yansıtma yoluna gitmiştir. AKP İktidarının, her zammın arkasından zaten minimum ölçüde eneri kullanan tüketicilere tasarruf önerme yoluna gitmesi yerine, öncelikle mevcut dağıtım hatlarında yüzde 20`lere yaklaşan kayıpları azaltması gerekmektedir.

 

Ülkemiz ve halkımız açısından bu sorunların aşılması için önerilerimiz şunlardır:

1.        Enerjiden yararlanmak çağdaş bir insan hakkıdır. Bu nedenle, enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir şekilde sunulması temel bir enerji politikası olmalıdır.

2.        Enerji üretiminde ağırlık yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verilmelidir. Enerji planlamaları, ulusal ve kamusal çıkarların korunmasına ve toplumsal yararın artırılmasını, yurttaşların ucuz, sürekli ve güvenilir enerjiye kolaylıkla erişebilmesini hedeflemelidir.

3.        Yoksul ailelere mutlaka enerji yardımı yapılmalı, asgari ihtiyaçlarının karşılanabilmesini sağlayacak düzeyde elektrik ve doğalgaz desteği kamu eliyle sağlanmalıdır. Şehirlerde kirli kömür dağıtımından vazgeçilerek halkın sağlığı ile oynanmamalıdır. Kötü kaliteli kömürün şehir çöpleri ile birlikte temiz teknoloji ile çalışan elektrik üretim tesislerinde kullanılması ve atık ısısının şehirlerin yoksul bölgelerinde ısıtma için aylık 30- 40 TL bedelle dağıtılması sağlanmalıdır.

 

4.        TOKİ`nin özellikle gecekondu bölgelerinde inşa ettiği konutlarda bireysel ısıtma sistemlerinden vazgeçilerek elektrik ve ısının birlikte üretileceği bölge ısıtma sistemleri kullanılmalıdır.

5.        Orta ve düşük gelirli halkın oturduğu binaların ısı yalıtımının güçlendirilmesi ile yakıt tüketimini düşürülerek istihdama katkı sağlanması için en az 500 milyon dolardan başlayan büyüklükteki fonlar devlet tarafından ayrılmalıdır.

6.        Başta TEDAŞ ve İGDAŞ olmak üzere elektrik ve gaz dağıtım kuruluşlarını özelleştirmekten vazgeçilerek yönetimi demokratikleştirilmeli ülkenin ve halkın ihtiyaçlarını gözeten bir yeniden yapılandırma süreci başlatılmalıdır.7 Nisan 2012

 

AKP İktidarının bu sömürü, soygun talan düzenine izin vermeyeceğiz.

Halkın cebinden sermayeye kaynak aktarılmasına sessiz kalmayacağız.

Sermayeye Büyüme Halka Zam düzenine boyun eğmeyeceğiz.

 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği

DİSK İstanbul Merkez Temsilciliği

İstanbul Tabip Odası

TÜKODER (Tüketiciyi Koruma Derneği)

 

 

TMMOB'den Haberler

İletişim bilgileri

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERLİĞİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No:9 BEYOĞLU Kroki:
View Larger Map
Tel: 0212 252 95 00 Dahili:169
Faks: 0212 249 86 74
Eposta: tmmobist@gmail.com

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

SU HAYATTIR, SATILAMAZ!

http://sthp.org/

3. KÖPRÜ YERİNE YAŞAM PLATFORMU

http://kopruyerineyasam.blogspot.com/

Valid XHTML & CSS