4+4+4 DAYATMASINI KABUL ETMİYOR, PİYASACI ANLAYIŞA KARŞI DURUYORUZ! PDF Yazdır

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) 4+4+4 eğitim düzenlemesine karşı bugün İstanbul Tabip Odasında bir basın açıklaması düzenledi.
İMOK bileşenleri olan İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekim Odası, İstanbul Barosu, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanları ve TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve yönetim kurulu üyeleri düzeyinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşması İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören tarafından yapıldı. Dr. Gören,  Türkiyenin geleceğini ilgilendiren bir konu olan eğitim sistemi, tarafların görüşü alınmadan, toplumsal mutabakat sağlanmadan, oldubittiye getirilerek değiştirilmek isteniyor diyerek konuya ilişkin hazırlanan basın açıklamasını okuması için sözü İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakala verdi.  

Açıklamada,  "Siyasi iktidarın 'köklü reform' olarak sunduğu ve 4+4+4 olarak ifade edilen kesintili eğitim projesi gerçekte bir reform değil, bizzat iktidara yakın yazarların dahi dile getirdiği planlı bir siyasi projedir" denilerek, 5-6 yaşındaki yavrularımızın oyun alanlarında koparılmasının ve 9-10 yaşındaki çocuklarımızın meslek seçimine zorlanmasının hiçbir pedagojik temeli yoktur ifadelerine yer verdi.

29 Mart (Bugün) 18:00de Tünelden Taksime yapılacak yürüyüş ile dönüştürülmek istenen eğitim sistemine karşı olduğumuzu göstermek için bir arada olacağız. Katılımınızı bekliyoruz.

28 Mart 2012 Çarşamba günü yapılan basın açıklamasını yayınlıyoruz.

 

 

 

EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM ADI ALTINDA SİYASETE, KAOSA VE RANTA DAYALI PARÇALI  VE SORUNLU EĞİTİME HAYIR!

4+4+4 DAYATMASINI KABUL ETMİYOR, PİYASACI ANLAYIŞA KARŞI DURUYORUZ!

Değerli Basın Mensupları, 

 

1.  Eğitim, tüm toplumu yakından ilgilendiren çok önemli ve ciddi bir konudur. Bu denli yaşamsal bir konunun, bu şekilde ani olarak gündeme getirilmesi, bilim insanları ve uzmanların görüşü alınmaksızın, yeterince tartışılmaksızın bir oldu bitti ve dayatmayla meclise sevk dilmesi kabul edilemez.

2. Siyasi iktidarın 'köklü reform' olarak sunduğu ve 4+4+4 olarak ifade edilen 'kesintili' eğitim projesi gerçekte bir 'reform' değil, bizzat iktidara yakın yazarların dahi dile getirmekten çekinmediği gibi planlı bir 'siyasi proje'dir. Nitekim projenin bir anda başbakanın 'dindar nesiller yetiştirme' beyanından sonra ortaya çıkması da bir tesadüf olmayıp bu 'siyasi proje'nin en önemli adımıdır. Üstelik bu söylem mevcut ve önceki nesilleri 'dinsizlikle' itham etmek anlamına gelmektedir ki bu büyük bir haksızlıktır. Toplumda din kültürünü içeren din eğitimi gerekli olmakla birlikte, din eğitimi ile eğitimin dinselleştirilmesi karıştırılmamalıdır.

3.Bütün bir toplumu ve geleceğimizi ilgilendiren böylesine önemli bir 'dönüşüm', baskı ve dayatmayla, bilimsel ve pedagojik veri ve gerçekler bir yana bırakılarak, tartışma ortamı yok edilerek gerçekleştirilemez.

4. Söz konusu taslakla eğitim 12 yıla çıkmamakta, aksine 4 yıla inmekte, ortaokullar fiili meslek liselerine dönüştürülmektedir. İlk 4 yıllık kesintiden sonraki 4 yıl, çocukların siyasi şekillendirilmesinin altyapısını oluşturacak kısım olarak tasarlanmıştır. Nitekim 5 ve 6 yaşındaki yavrularımızın bu denli erken yaşta oyun alanlarından koparılmasının, 9-10 yaşındaki çocuklarımızın meslek seçimine zorlanmasının hiçbir bilimsel ve pedagojik temeli yoktur. Bu şekilde tüm dünyada eğitimin önemli bir parçası olan ve farklı pedagojik özelliklere sahip okul öncesi eğitim de ortadan kalkacaktır. Farklı yaş kategorilerindeki çocukların bir arada okuması, seçmeli ders paketleri ile birlikte eğitimin ahengi ve bütünlüğü bozulacaktır.

5. Özellikle kızlarımızın büyük zarar göreceği, liseye açık öğretim imkanı adı altında belli bir dünya görüşü doğrultusunda örgün eğitimden koparılarak evlere hapsedileceği,  çocuk işçiler ve gelinler yaratacak, çocukları sinsi bazı yapıların ellerine ve işlenmesine terk edecek bu uygulamanın eğitim sistemimizde giderilemez bir tahribat yaratacağı açıktır. Çocuklarımız ve geleceğimiz siyasi bir projeye kurban edilmekte, eğitim birliği fiilen yok edilmektedir.

6. Üstelik tıpkı 'sağlıkta dönüşüm'de olduğu gibi kamusal eğitim sermayenin güdümüne sunularak uluslararası sermaye ve yerli temsilcilerine yeni bir rant alanı yaratılması amaçlanmaktadır. 8. yılın sonunda açık lise uygulaması ile yoksul halk çocukları örgün eğitimin dışında bırakılacağı, tıpkı sağlıkta olduğu gibi parası olanın okuyabileceği, katkı-katılım payı ödemelerinin yasalaştırılarak 'eğitim vergisi'ni ödeyemeyenin fiilen eğitimden mahrum kalacağı, bazı yapıların egemenliğinde vahşi ve adaletsiz bir düzen oluşturulacaktır. Kamusal eğitim bir yana bırakılarak sermayeye dayalı  'piyasa eğitimi'ne geçilmektedir. Bu düzenleme bölgesel asgari ücretin yanına 'çocuk işçiliğini' yerleştirme çabasıdır.

7. Görüldüğü gibi getirilmek istenen sistemin eğitim ile bir ilgisi olmayıp, topluma dayatılan siyasi içerikli bir rant projesidir. Nitekim Milli Eğitim Bakanı'nın geçmiş açıklamaları ve uygulamaları, çağdaş, aydınlanmacı eğitim anlayışının izlerini silme hedefini açıkça göstermektedir. Buradaki amaç, niyet okumaya gerek olmayacak kadar açıktır.  'Zorunlu eğitim' adı altında, siyaset, rant ve kaostan oluşan bir 'sorunlu eğitim' getirilmektedir. Hukuk ve basından sonra, bu proje, toplumu belli amaçlarla dönüştürme hamlesinin son ve en önemli adımıdır.

8. Tüm bir ulusun ve çocuklarımızın geleceğini yakından ilgilendiren böylesine vahim bir 'dönüşüm'e, siyasi görüşleri ne olursa olsun tüm anne babaların, tüm vatandaşların karşı çıkması ulusal bir görev olduğu kadar çocuklarımıza ve geleceğimize de borcumuzdur.

Tüm Bu Nedenlerle Siyasi İktidarı, Bu İnatlaşma, Israr Ve Dayatmadan Vazgeçmeye, Bilimin Ve Uzmanların Sesine Kulak Vermeye, Tüm Toplumu Duyarlı Olmaya Ve Demokratik Meşru Haklarını Kullanmaya Davet Ediyoruz.

29 MART PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18.00?DA TÜM ÜYELERİMİZLE BİRLİKTE DUYARLI KAMUOYUNU TÜNEL?DEN TAKSİM?E YÜRÜYÜŞÜMÜZE BEKLİYORUZ?

Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

                                                                      

İSTANBUL MESLEK ODALARI KOORDİNASYONU

İstanbul Barosu

İstanbul Tabip Odası

İstanbul Eczacı Odası

İstanbul Veteriner Hekimler Odası

İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası

İstanbul Dişhekimleri Odası

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

 

 

 

 

 

 

TMMOB'den Haberler

İletişim bilgileri

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERLİĞİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No:9 BEYOĞLU Kroki:
View Larger Map
Tel: 0212 252 95 00 Dahili:169
Faks: 0212 249 86 74
Eposta: tmmobist@gmail.com

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

SU HAYATTIR, SATILAMAZ!

http://sthp.org/

3. KÖPRÜ YERİNE YAŞAM PLATFORMU

http://kopruyerineyasam.blogspot.com/

Valid XHTML & CSS