19032012 PDF Yazdır

 

Tarih:20/03/2012

Sayı: 02/1787

TMMOB İSTANBUL İKK BİLEŞENLERİ?NE

 

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTI TUTANAĞI     

 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulumuz 19 Mart 2012 günü Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi?nde ekli listedeki birim temsilcileri ile toplanmıştır.

  

BİLGİLENDİRME VE GÖRÜŞÜLEN KONULAR

1)     Taksim- Haydarpaşa Dayanışması ve 3. Köprü Yerine Yaşam Platformu etkinliklerine destek verilmesine,

2)     İşçi sağlığı ve güvenliği meclisi web sitesinin güncelleme çalışmaları ve kayıtların tutulması için Nisan-Mayıs-Haziran aylarında da hizmet alımının devam edilmesine,

3)     Genel Kurulllarını tamamlayan ve İKK Sekreterliği?ne İKK temsilcilerini iletemeyen birimlerimizin temsilcilerinin isim ve iletişim bilgilerini gelecek İKK Toplantısına kadar iletmelerine,

4)     Gelecek İKK Olağan toplantısını 9 Nisan 2012 Pazartesi günü 19:00?da Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Beşiktaş binasında yapılacağının duyurulmasına,

Saygılarımızla,

Tores DİNÇÖZ

      İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

 

                                      19 Mart 2012 Tarihli İstanbul İKK Olağan Toplantısı Katılım Çizelgesi

Çevre Mühendisleri Odası İst. Şb.

 

 

İnşaat Müh. Odası İst. Şb.

 

 

Metalurji Müh. odası İst. Şb.

 

 

 

Elektrik Müh. Odası İst. Şb.

Pınar HOCAOĞULLARI

?

İç Mimarlar Odası İst. Şb.

Feride BABACAN

 ?

Mimarlar Odası İst.Büyükkent Şb.

 

 

 

Fizik Mühendisleri Odası İst. Şb.

 

?

Jeofizik Müh. Odası İst. Şb.

Atilla YEĞİN

?

Orman Müh. Odası İst. Şb.

Gül AK

?

 

Gemi Makinaları İşl. Müh. Odası

 

Jeoloji Müh. Odası İst. Şb.

 

 

Peyzaj Mimarları Odası İst. Şb.

 

 

 

Gemi Mühendisleri Odası

 

Kimya Müh. Odası İst. Şb

Onur GÖKULU

Suat GÜNEŞ

?

Şehir Plancıları Odası İst. Şb.

 

 

 

Gıda Mühendisleri Odası Mar. Şb.

Volkan SEVİNÇ

Gökhan DİK

?

Maden Müh. Odası İst. Şb.

Hürriyet DEMİRHAN

?

Tekstil Mühendisleri Odası İst. Şb. Tem.

 

 

Harita ve Kad. M. Odası İst. Şb.

Merve ÖZYAŞAR

?

Makina Müh. Odası İst. Şb.

Ahmet BATMAZ

Süleman SOLMAZ

?

Ziraat Mühendisleri Odası İst. Şb.

Yıldırım DERYA

?

 

 

 

 

 

 

 

 

TMMOB'den Haberler

İletişim bilgileri

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERLİĞİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No:9 BEYOĞLU Kroki:
View Larger Map
Tel: 0212 252 95 00 Dahili:169
Faks: 0212 249 86 74
Eposta: tmmobist@gmail.com

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

SU HAYATTIR, SATILAMAZ!

http://sthp.org/

3. KÖPRÜ YERİNE YAŞAM PLATFORMU

http://kopruyerineyasam.blogspot.com/

Valid XHTML & CSS