12032012 PDF Yazdır

 

Tarih:13/03/2012

Sayı: 02/1785

TMMOB İSTANBUL İKK BİLEŞENLERİNE

 

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTI TUTANAĞI     

 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulumuz 12 Mart 2012 günü Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinde ekli listedeki birim temsilcileri ile toplanmıştır.

  

BİLGİLENDİRME VE GÖRÜŞÜLEN KONULAR

1)     Genel Kurulllarını tamamlayan ve İKK Sekreterliğine İKK temsilcilerini iletemeyen birimlerimizin temsilcilerinin isim ve iletişim bilgilerini gelecek İKK Toplantısına kadar iletmelerine,

2)     İKK bünyesinde çalışmalarını sürdüren komisyonlardan öncelikle Ölçü Yayın Kurulu, Kadın, İşçi Sağlığı İş Güvenliği Komisyonlarına temsilci isim ve iletişim bilgilerini gelecek İKK Toplantısına kadar iletmelerine,

3)     İKK Katkı Payı dağılım oranlarının belirlenmesi amacıyla Birimlerimizin 2010-2012 Gerçekleşen Bütçelerini İKK Sekreteryasına iletmesine,

4)     3. Köprü Yerine Yaşam Platformunun 17 Mart 2012 saat 11:00?de Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi?nde basın açıklaması yapacağının duyurulmasına,

5)    Taksim Dayanışması olarak 17 Mart 2012 13:30'da Tünel'de toplanılarak Taksim'e yürüneceğinin bilgisinin duyurunun yapılması için birimlere iletilmesine,

6)     16 Mart 2012 Cuma günü Esenyurtta yaşanan iş kazalarını protesto etmek için saat 11:00de 11 dklık yetkilileri uyarı eylemi gerçekleştirileceğinin bilgisinin birimlerimize iletilmesine,

7)     Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü ile ilgili olarak İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü?nden gelen yazının-ektedir-birimlere iletilmesine,

8)     Gelecek İKK Olağan toplantısını 19 Mart 2012 Pazartesi günü 19:00?da Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Beşiktaş binasında yapılacağının duyurulmasına,

Saygılarımızla,

Tores DİNÇÖZ

      İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

  

 

 

                                      12 Mart 2012 Tarihli İstanbul İKK Olağan Toplantısı Katılım Çizelgesi

Çevre Mühendisleri Odası İst. Şb.

Edip AVŞAR

?

İnşaat Müh. Odası İst. Şb.

 

 

Mimarlar Odası İst.Büyükkent Şb.

 

 

 

Elektrik Müh. Odası İst. Şb.

Pınar HOCAOĞULLARI

?

Jeofizik Müh. Odası İst. Şb.

Atilla YEĞİN

?

Orman Müh. Odası İst. Şb.

Gül AK

?

 

Fizik Mühendisleri Odası İst. Şb.

 

 

Jeoloji Müh. Odası İst. Şb.

Fevzi ARBATLI

F. Ece BAŞARAN

?

Peyzaj Mimarları Odası İst. Şb.

Başak ÖZER

?

 

Gemi Makinaları İşl. Müh. Odası

 

Kimya Müh. Odası İst. Şb

Selin TOP

?

Şehir Plancıları Odası İst. Şb.

Gürkan AKGÜN

?

 

Gemi Mühendisleri Odası

 

Maden Müh. Odası İst. Şb.

Hürriyet DEMİRHAN

?

Tekstil Mühendisleri Odası İst. Şb. Tem.

 

 

Gıda Mühendisleri Odası Mar. Şb.

Volkan SEVİNÇ

Gökhan DİK

?

Makina Müh. Odası İst. Şb.

Ahmet BATMAZ

?

Ziraat Mühendisleri Odası İst. Şb.

Yıldırım DERYA

?

 

Harita ve Kad. M. Odası İst. Şb.

Diren ÖZGÜN

?

Metalurji Müh. odası İst. Şb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMMOB'den Haberler

İletişim bilgileri

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERLİĞİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No:9 BEYOĞLU Kroki:
View Larger Map
Tel: 0212 252 95 00 Dahili:169
Faks: 0212 249 86 74
Eposta: tmmobist@gmail.com

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

SU HAYATTIR, SATILAMAZ!

http://sthp.org/

3. KÖPRÜ YERİNE YAŞAM PLATFORMU

http://kopruyerineyasam.blogspot.com/

Valid XHTML & CSS