14112011 PDF Yazdır

 

Tarih:15/11/2011

Sayı: 02/1774

TMMOB İSTANBUL İKK BİLEŞENLERİ?NE

 

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTI TUTANAĞI     

 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulumuz 14 Kasım 2011 günü Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi?nde ekli listedeki birim temsilcileri ile toplanmıştır.

  

BİLGİLENDİRME VE GÖRÜŞÜLEN KONULAR

1)     TMMOB Yönetim Kurulu?nun katılımıyla 18 Kasım 2011 Cuma günü 17:00-19:00 saatleri arasında Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi?nde Birim Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı yapılacağının duyurulmasına,

2)     İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Toplantısının 20 Kasım 2011 Pazar günü 15:30?da İstanbul Tabip Odası Kadıköy Temsilciliği?nde (Rıhtım Cad. Misak-ı Milli Sk. İdil Han No: 4 Kat: 3 Kadıköy) yapılacağının duyurulmasına,

3)     TMMOB İstanbul Kadın Üye Toplantısının 20 Kasım 2011 Pazar Günü 13:00?de Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binasında yapılacağının kadın üyelerimize duyurulmasına, etkinlik için afiş, ikram ve dinleti giderlerinin İKK bütçesinden karşılanmasına, 25 Kasım 2011 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününde basın açıklaması yapılacağının duyurulmasına,

4)     TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu toplantısının 8 Aralık 2011 günü Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi?nde yapılacağının duyurulmasına,

5)     22 Kasım 2011 Salı günü 12:30-15:00 saatleri arasında Maltepe Anadolu Lisesi Meslek Tanıtımı ile ilgili olarak söyleşi yapılacağının söyleşiye katılacak olan meslektaşlarımızın isim ve iletişim bilgilerinin İKK Sekreterliğine acil olarak iletilmesine,

6)     Van?a yardım araçları için 600.-TL lik yükleme hizmet alım miktarının İKK bütçesinden karşılanmasına,

7)     Gelecek İKK Olağan toplantısını 28 Kasım 2011 Pazartesi günü 19:00?da Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Beşiktaş binasında yapılacağının duyurulmasına,

Saygılarımızla,

Tores DİNÇÖZ

      İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      14 Kasım 2011 Tarihli İstanbul İKK Olağan Toplantısı Katılım Çizelgesi

Çevre Mühendisleri Odası İst. Şb.

 

 

İnşaat Müh. Odası İst. Şb.

İsmail UZUNOĞLU

?

Mimarlar Odası Büyükkent Şb.

 

 

 

Elektrik Müh. Odası İst. Şb.

Ateş KOÇ

?

Jeofizik Müh. Odası İst. Şb.

 

 

Orman Müh. Odası İst. Şb.

Kader CİHAN

?

 

Fizik Mühendisleri Odası İst. Şb.

Hikmet DURUKANOĞLU

?

Jeoloji Müh. Odası İst. Şb.

 

 

Peyzaj Mimarları Odası İst. Şb.

 

 

 

Gemi Makinaları İşl. Müh. Odası

 

Kimya Müh. Odası İst. Şb

Selin TOP

?

Şehir Plancıları Odası İst. Şb.

 

 

 

Gemi Mühendisleri Odası

 

Maden Müh. Odası İst. Şb.

Hürriyet DEMİRHAN

?

Tekstil Mühendisleri Odası İst. Şb. Tem.

 

 

Gıda Mühendisleri Odası Mar. Şb.

 

 

Makina Müh. Odası İst. Şb.

Hayati CAN

?

Ziraat Mühendisleri Odası İst. Şb.

Yıldırım DERYA

?

 

Harita ve Kad. M. Odası İst. Şb.

Ali Hasan BAKIR

?

Metalurji Müh. odası İst. Şb.

 

 

 

 

 

 

 

 

TMMOB'den Haberler

İletişim bilgileri

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERLİĞİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No:9 BEYOĞLU Kroki:
View Larger Map
Tel: 0212 252 95 00 Dahili:169
Faks: 0212 249 86 74
Eposta: tmmobist@gmail.com

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

SU HAYATTIR, SATILAMAZ!

http://sthp.org/

3. KÖPRÜ YERİNE YAŞAM PLATFORMU

http://kopruyerineyasam.blogspot.com/

Valid XHTML & CSS