26092011 PDF Yazdır

Tarih:27/09/2011

Sayı: 02/1763

TMMOB İSTANBUL İKK BİLEŞENLERİ?NE

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTI TUTANAĞI     

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulumuz 26 Eylül 2011 günü Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi?nde ekli listedeki birim temsilcileri ile toplanmıştır.   

BİLGİLENDİRME VE GÖRÜŞÜLEN KONULAR

1)     DİSK-KESK-TMMOB-TTB?nin çağrısıyla 8 Ekim 2011 mitingi kapsamında İstanbul bileşenleri olarak 28 Eylül 2011 Çarşamba günü 19:00?da Galatasaray Lisesi önünden Taksim?e yürüyüş gerçekleştirilecektir. Etkinliğin üyelerimize duyurularak katılımlarının sağlanmasına,

2)     3 Ekim 2011 Pazartesi 19:00?da KHK?lar ile ilgili olarak oluşturmuş olduğumuz komisyonumuzun Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Beşiktaş binasında toplantı yapacağının duyurulmasına, ayrıca KHK?lar ile ilgili olarak 29 Eylül 2011 gün gerçekleştirmeyi planladığımız çalıştayın ertelenmesine,

3)     İş cinayetinde kaybetmiş olduğumuz meslektaşımız Gülseren Yurttaş için bir kez daha 28 Eylül 2011 Çarşamba günü 12:00?de Sarayburnu Eski İSKİ Şantiyesi önünde onu kaybettiğimiz yerde basın açıklaması yapılacağının üyelerimize duyurularak katılımlarının sağlanmasına,

4)     İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak komisyonumuzun hazırlamış olduğu broşürün birim ikk temsilcilerine iletilerek görüşlerinin alınmasına ve broşüre son halinin verilerek 500 adet basılmasına ve ayrıca işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışan meslektaşlarımızın katılımları ile 23 Ekim 2011 Pazar günü 14:00-18:00 saatleri arasında Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi KARAKÖY binasında forum gerçekleştirileceğinin duyurulmasına, İş sağlığı ve güvenliği komisyonumuza etkin katılım sağlanması yönlü birimlerimize hatırlatma yapılmasına,

5)     İşçi sağlığı ve iş güvenliği meclisi?nin 2 Ekim 2011 13:00?de İstanbul Tabip Odası Kadıköy Temsilciliği?nde toplantı yapacağının ve 16 Ekim 2011 Pazar günü saat 10:00?da Panel/Forum yapılacağının üyelerimize duyurulmasına,

6)     TMMOB 41. Dönem 3. Danışma Kurulu?nun 9 Ekim 2011 Pazar günü saat 10:00?da İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu?nda yapılacağının tekrar hatırlatılmasına,

7)     İstanbul Üniversitesi öğrencileri Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzer?in ?Parası Eğitim İstiyoruz, Alacağız? pankartı açtıkları için 1,5 yıldır tutuklu oldukları ve 6 Ekim 2011 günü 15:00?de Beşiktaş 10. Ağır Ceza Mahkemesi?nde 4. Duruşmalarının gerçekleştirileceğinin duyurularak katılım sağlanmasına,

8)     Okan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bölümlerinde oda ve mesleği tanıtım amaçlı masa açmak isteyen birimlerimizin Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile bağlantıya geçmelerine,

9)     22 Temmuz- 22 Eylül 2011 tarihlerinde İKK olarak 15.752,62.-TL harcamanın dökümlerinin birimlerimize iletilmesine ve gelecek toplantıda karara bağlanmasına,

10)  Gelecek İKK Olağan Toplantısının 10 Ekim 2011 Pazartesi günü 19:00?da Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi BEŞİKTAŞ binasında yapılacağının duyurulmasına,

 

Karar verildi.

Saygılarımızla,

Tores DİNÇÖZ

      İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

 

  

 

TMMOB'den Haberler

İletişim bilgileri

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERLİĞİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No:9 BEYOĞLU Kroki:
View Larger Map
Tel: 0212 252 95 00 Dahili:169
Faks: 0212 249 86 74
Eposta: tmmobist@gmail.com

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

SU HAYATTIR, SATILAMAZ!

http://sthp.org/

3. KÖPRÜ YERİNE YAŞAM PLATFORMU

http://kopruyerineyasam.blogspot.com/

Valid XHTML & CSS