TMMOB, EMEK ÖRGÜTLERİNİN 26 MAYIS EYLEMİNİ DESTEKLEMEKTEDİR PDF Yazdır
GÜNCEL

Emek örgütleri "Başta 4-C olmak üzere güvencesiz, kuralsız, esnek tüm istihdam uygulamalarından vazgeçilmesi; iş güvencesinin sağlanması; kiralık işçilik düzenlemesinin gündemden çıkarılması; çalışma hayatını düzenleyen yasaların ILO ve AB normlarına uyarlanması; çalışanların örgütlenmesi önündeki engellerin kaldırılması; kamu çalışanlarına grevli toplu iş sözleşmeli sendika hakkının güvence altına alınması" için 26 Mayıs günü bir uyarı eylemi gerçekleştirecektir.

TMMOB, 26 Mayıs günü emek karşıtı politikalara "dur" demek için üretimden gelen gücünü kullanacak emek örgütlerinin eylemini desteklemektedir.

TMMOB, dün olduğu gibi bugün de tüm çalışanların sosyal, ekonomik taleplerinin ve emek örgütlerinin mücadelelerinin yanındadır. Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 
TMMOB İSTANBUL KENT SEMPOZYUMU-II GERÇEKLEŞTİRİLDİ PDF Yazdır
GÜNCEL

TMMOB 2. İstanbul Kent Sempozyumu TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı?nın açılış konuşmasıyla başladı. 16. Oturumla gerçekleştirilen sempozyumda akademisyenler, sendika ve oda yöneticileri, komisyon ve platform çalışmaları, mahalle dernekleri ve meslek odaları ilgi alanları kapsamında yapmış oldukları bildiri sunuşları ile sempozyumu zenginleştirdiler. İlki 2007 yılında gerçekleştirilen sempozyumun ikincisinde; Neo Liberalizm İstanbul ve Planlama", "Kent Jeolojisi ve Ekolojisi", "Afetler", "İstanbul Peyzajı", "Kent ve Kültür", "Kent ve Sağlık", "Doğal Varlıklar", "Su", "Çevre", "Konut", "Enerji ve Altyapı", "Sosyo Ekonomik Durum ve İşsizlik" ile "Kentli Hakları" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi. Sempozyumunikinci günü; "1/100.000 Çevre Düzeni Planı ve Çevreye Etkileri Paneli" ile ilgili forum düzenlendi ve Edirne, Bursa ve Kocaeli İKKyı temsilen katılan konuşmacıların sunumları ile İstanbul Çevre Düzeni Planının çevre illere etkisi değerlendirildi. Dört gün gerçekleştirdiğimiz sempozyuma 600 e yakın izleyici katıldı.

 

Devamını oku...
 
SU YAŞAMIN TEMEL HAKKIDIR SATILAMAZ PDF Yazdır
BASIN AÇIKLAMALARI

 

17 Mayıs 2010 Pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde Suyun Tcarileştirilmesine Platformu olarak basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tores Dinçöz tarafından okundu. 

 

Türkiye?de suya dönük saldırılar hızlanarak devam ediyor. Su metalaştırılıyor; su hizmetleri özelleştiriliyor, akarsularımız, yeraltı sularımız satışa çıkarılıyor.

 

Kentlerde özel işletmelere dönüştürülen yerel yönetimler, hizmetlerin fiyatlandırılması adı altında su hizmetini ticarileştiriyor, zam üzerine zam yaparak, kontörlü su sayaçlarını yaygınlaştırarak halkın suya erişim hakkını engelliyor. İstanbul gibi birçok kentte, kent halkı musluktan akan suyu içemiyor, temiz suyu su şirketlerinden satın almaya zorlanıyor. Artık sadece parası olanın suya erişim hakkından söz etmek mümkün. Su hizmetlerinin piyasalaştırılması aynı zamanda hizmetler alanında taşeronlaştırma ve güvencesizleştirmeyle birlikte ilerliyor. İşte güvencesiz çalıştırılan İSKİ işçileri aylardır hakları için direniyorlar.  Açıktır ki suyun piyasalaştırılması önce emekçileri, yoksul halkı ve ev işlerinin emekçisi kadınları vuruyor.

  

 

Devamını oku...
 
BASIN AÇIKLAMALARI PDF Yazdır
GÜNCEL

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu olarak 17 Mayıs 2010 Pazartesi günü 12:30da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Önü/Saraçhanede basın açıklaması,

 

Üçüncü Köprü Yerine Yaşam Platformu olarak 15 Mayıs 2010 Cumartesi günü saat 13:00te Tünel  Taksim Meydanı arasında bir yürüyüş gerçekleştirerek Taksim Meydanında basın açıklaması, yapılacaktır. Katılımınızı bekliyoruz.

 

 
ÖKP İSTANBUL BASIN AÇIKLAMASI PDF Yazdır
BASIN AÇIKLAMALARI

ELEKTRİK ENERJİSİ ULUSAL KAYNAKLARA DAYALI BİR PLANLAMA İLE ELE ALINMALI VE KAMUSAL BİR ANLAYIŞLA HİZMET SUNULMADIR

5 Mayıs 2010 günü Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri?nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. TMMOB İstanbul Birimleri üye ve yöneticileri dışında birçok sendika, meslek odası ve demokratik kitle örgütü temsilcisinin katıldığı basın açıklaması Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Karaçay?ın açış konuşmasıyla başladı. Genelde özelleştirmelerin özelde ise elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirmelerinin yol açacağı sorunlara değinen Karaçay, özelleştirme karşıtı mücadeleyi yükselteceklerini söyledi.

Daha sonra söz alan Türk-İş İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, KESK Başkanı Sami Evren, Türk Enerji Sen Avrasya Şubesi Başkanı Mehmet Emin Güler, ESM İstanbul Şubesi Başkanı Gürsel Ümit Sever, TÜKODER Genel Sekreteri Halil Çamalan özelleştirmelerin sonuçları ve özelleştirmelere karşı birlikte mücadelenin gerekliliği üzerine kısa konuşmalar yaptılar. Basın metni Tes-İş İstanbul 1. Nolu Şubesi Başkanı Ersin Akma tarafından okundu. Haberin devamında basın metnin tamamına ulaşabilirsiniz.

 

 

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Sonraki > Son >>

Sayfa 65 / 70

TMMOB'den Haberler

İletişim bilgileri

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERLİĞİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No:9 BEYOĞLU Kroki:
View Larger Map
Tel: 0212 252 95 00 Dahili:169
Faks: 0212 249 86 74
Eposta: tmmobist@gmail.com

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

SU HAYATTIR, SATILAMAZ!

http://sthp.org/

3. KÖPRÜ YERİNE YAŞAM PLATFORMU

http://kopruyerineyasam.blogspot.com/

Valid XHTML & CSS