DİSK-KESK-TMMOB-TTB: 'HAYIR'INI AL DA GEL! EMEK BARIŞ DEMOKRASİ İÇİN YAŞASIN 1 MAYIS! PDF Yazdır
GÜNCEL

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 26 Nisan 2017 tarihinde DİSK Genel Merkezi'nde düzenledikleri basın toplantısıyla 1 Mayıs'ta herkesi "hayır"larıyla alanlara çağırdı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ve KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak'ın katıldığı basın toplantısında açıklamayı Kani Beko okudu.

'HAYIR'INI AL DA GEL!

EMEK BARIŞ DEMOKRASİ İÇİN YAŞASIN 1 MAYIS!

Dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca işçi için, emekçi için, tüm ezilenler ve yok sayılanlar için her 1 Mayıs, birliğin-mücadelenin ve dayanışmanın gücüyle umudun büyütüldüğü gündür.

Yok sayılan emeğin, dünyanın dört bir yanında görkemli bir biçimde varlığını gösterdiği gündür 1 Mayıs. Dünyanın her yerinde en merkezi ve en büyük meydanlar, emeğin bu görkemli buluşmasına tanıklık eder. İşçiler özlemlerini, umutlarını, taleplerini istedikleri meydanlarda özgürce ifade eder.

Türkiye?de ise maalesef 1 Mayıs'lar iktidarlar getirdiği yasaklar ve devlet şiddetinin gölgesi altında kutlanmaktadır. 365 gün bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlere bir gün dahi saygı gösterilmemektedir. Siyasi iktidar bir gün için dahi işçilerin taleplerine kulak vermemekte, yıllardır 1 Mayıs mitinginin kendi istediği yerde yapılmasını dayatmaktadır. "Ayaklar baş olursa kıyamet kopar" diye açıklanan bu tutum, 2017 yılında da devam etmektedir.

1 Mayıs 1977'deki kontrgerilla katliamının 40'ıncı yılında da bu dayatmanın sürdürülmüş olması ölenlere ve işçi sınıfına saygısızlık olarak tarihe geçecektir. 15 Temmuz darbe girişimine karşı, bizler de dahil olmak üzere, yurttaşların buluştuğu Taksim alanı ne yazık ki yeniden yasaklı meydan haline getirilmiştir.

Bizler dört emek ve meslek örgütü olarak, ulusal ve uluslararası mahkemelerin verdiği yargı kararlarını tanımayarak hukuksuz bir yasakta ısrar edenlerin er ya da geç bu tutumlarının hesabını vereceklerinin altını bir kez daha çizmek istiyoruz.

Hukuku, demokrasiyi, evrensel temel hak ve özgürlükleri yok saymayı bir rejim biçimi olarak benimsemiş anlayışa karşı, bu yıl her zamankinden çok daha yaygın, kitlesel ve coşkulu bir biçimde buluşmayı görev biliyoruz.

Devamını oku...
 
İSTANBUL MESLEK ODALARI KOORDİNASYONU: "GELECEĞİMİZ İÇİN HAYIR DİYORUZ!" PDF Yazdır
GÜNCEL

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu tarafından, 23 Mart Perşembe günü, Referandum sürecine ilişkin görüşlerinin kamuoyuyla paylaşıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında; İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, İstanbul Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dişhekimi Turhan Atalay, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, Geleceğimiz İçin Muhasebe Yap Platformu adına Erol Demirel, İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Necati Bozkurt ve TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik birer konuşma yaparak Referanduma ilişkin görüşlerini ilettiler.

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu adına ortak basın açıklamasını İMOK Sekreteri Hüseyin Demirdizen okudu:

Değerli Basın Emekçileri;

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) olarak 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referandum için görüşlerimizi paylaşmak için buradayız.

Devamını oku...
 
ALTERNATİF NÜKLEER ZİRVE PDF Yazdır
GÜNCEL

Nükleerci tekeller tarafından yapılacak olan ve devlet kurumları tarafından da desteklenen IV. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi, bir soygun organizasyonu toplantısıdır. 16 milyar Dolar tutarında olduğu açıklanan kirli ranta, uluslararası nükleer tekellerin yerli suç ortakları arama girişimidir. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 8-9 Mart 2017 tarihinde Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi Turan Tuzcu Sahnesinde düzenleyeceği Alternatif Nükleer Zirvesi'ne tüm halkımızı davet etmektedir.

T.C. Başbakanlığına Bağlı TİKA (Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı), Yatırım Destek Ajansı Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Nükleer Sanayi Derneğinin desteğiyle Nükleer Mühendisler Derneğinin ev sahipliğinde 8-9 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek 4. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi'nin tanıtım metninde, "Ortadoğu ve Afrika'daki yeni pazarların tanıtılmasına aracılık ederek Türkiye'deki yerli firmalara 16 milyar dolarlık nükleer santral pazarından pay alabilmeleri için fırsat sunacağı, zirve boyunca Türkiye'deki yerli firmalar, 200'ün üzerinde ticari eşleştirme görüşmeleriyle hem ülke hem de Ortadoğu ve Afrika'daki nükleer santral projelerinde yer almak için yarışacağı" açıkca ilan edilmektedir.

Rant paylaşım zirvesi, kamuoyunu doğru bilgilendirme iddiasıyla yapılsa da halk kitlelerinin katılımına kapalıdır. Elektrik , Makina ve Fizik Mühendisleri Odaları başta olmak üzere, uzman kuruluşlarına, mesleki, demokratik kitle örgütü temsilcilerine, santralın yapılacağı yöre halkının örgütlerine yer verilmeyen etkinliğe tarafsız bilim adamları da davet edilmemiştir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 8-9 Mart 2017 tarihinde Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi Turan Tuzcu Sahnesinde düzenleyeceği Alternatif Nükleer Zirvesi'ne tüm halkımızı davet etmektedir.

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU

Program İçin Haberin Devamını Tıklayınız...

Devamını oku...
 
İHRAÇ EDİLEN AKADEMİSYENLERİN YANINDAYIZ PDF Yazdır
GÜNCEL

Anayasa değişikliği referandumunun ülke gündeminde önemli bir yer tuttuğu bu dönemde, "Halka yönelik değil, devlete yönelik" söylemleriyle ilan edilen OHAL, temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı, ifade özgürlüğünün yok sayıldığı, toplumun ilerici kesimlerine dönük saldırıların arttığı bir süreç haline dönüştürülmüştür.

Yayımlanan KHK'larla bir yandan yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda kış lastiği kullanılması, seçim döneminde TV kanallarının YSK?nin denetiminden çıkarılması gibi OHAL ile alakası olmayan düzenlemelerle tek adam rejiminin provası yapılırken; bir yandan da yıllardır eğitimin dinselleştirilmesine, ticarileştirilmesine, cinsiyetçi ve ayrımcı politikalara direnen, laik-bilimsel-demokratik ve anadilinde eğitimi savunan, emek, barış ve demokrasi mücadelesi yürüten akademisyenler üniversitelerden ihraç edilmektedir.

OHAL süresince yapılan tüm uygulamalar; açığa alınanların ve KHK'lar ile görevlerinden ihraç edilenlerin yaşadıklarının tamamı, temel hukuk normlarına dahi uymamaktadır.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu olarak, aralarında TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu ihraç edilen akademisyenlerle dayanışma içinde olduğumuzu ve sürecin takipçisi olacağımızı bildirir, üniversitelerinden ve öğrencilerinden uzaklaştırılan tüm bilim insanlarının dilerlerse TMMOB binalarında derslerine devam edebileceklerini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Cevahir Efe AKÇELİK

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

 

 

 
TMMOB YÜRÜTME KURULU İLE TMMOB İSTANBUL İKK ORTAK TOPLANTISI YAPILDI PDF Yazdır

TMMOB Yürütme Kurulu üyeleri ile İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ortak toplantısı, 4 Şubat 2017 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. "Başkanlık sistemine, tek adam diktasına karşı Hayır" başlığıyla gerçekleştirilen toplantıda TMMOB örgütlülüğünün Anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin eylem planı konuşuldu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, toplantının ardından gerçekleştirilen basın açıklamasında ?HAYIR! MÜCADELE EDECEĞİZ! BAŞARACAĞIZ!? başlıklı metni kamuoyuyla paylaştı:

HAYIR! MÜCADELE EDECEĞİZ! BAŞARACAĞIZ!

15 yıllık AKP iktidarında ülkemiz, siyasal sistemi köklü bir şekilde değiştiren rejim değişikliğine doğru sürüklenmektedir. Mevcut anayasanın 58 maddesini değiştiren ve 21 maddesini yürürlükten kaldıran kanun teklifi, temel demokrasi normlarından yoksun, yasama şekli, uygulama esasları, tekniği ve içeriği içerisinden büyük hatalar barındırmaktadır.

Bunlarla beraber ülkemizde yaşayan insanların, bu değişikliğin kapsamı hakkında sağlıklı bir bilgi dahi edinemediği; demokratik ve bilimsel ortamlarda tartışılmadan, demokratik mesleki kitle örgütlerinin, baroların, anayasa hukukçularının, üniversitelerin ve en temel bileşen olan halkın görüş bildiremediği bir kanun teklifi, halktan kaçırılarak büyük bir hızla meclisten geçirildi.

Kanun teklifinin tartışılması şöyle dursun, milletvekillerinin oy kullanma biçimleri bile utanç verici bir hal almıştır. İktidar partisinin milletvekillerinin oylama süresince takındıkları tavır, bu rejim değişikliğinin halka yönelik tavrı ile birebir aynıdır.

Böylesi köklü değişiklikler ancak bir kurucu meclis eli ile yapılabilir. Sistem ve rejim değişimini içeren anayasaların yapım organı aynı zamanda siyasal-toplumsal değişim ve dönüşümlerin kuruluş süreçlerini ifade ve temsil eden bu temel öğeden yoksundur. Bu yoksunlukla beraber, demokrasilerin gereği ve anayasa hukukunun temel normu olan, iktidarların yetkilerinin sınırlandırılması, ilkesi göz önüne alınmamıştır.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 / 69

TMMOB'den Haberler

İletişim bilgileri

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERLİĞİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No:9 BEYOĞLU Kroki:
View Larger Map
Tel: 0212 252 95 00 Dahili:169
Faks: 0212 249 86 74
Eposta: tmmobist@gmail.com

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

SU HAYATTIR, SATILAMAZ!

http://sthp.org/

3. KÖPRÜ YERİNE YAŞAM PLATFORMU

http://kopruyerineyasam.blogspot.com/

Valid XHTML & CSS